pozvánka na besiedku

Milí rodičia a milé deti, opäť začíname s detskou besiedkou, ktorú budeme mať každú sobotu o 10:00 na evanjelickej fare. Tešíme sa na „starých“ 😊 besiedkárov, ale dúfame, že sa k nám pridajú aj noví, ktorí na besiedke ešte neboli. Pre deti, ktoré nevedia, čo sa na takej besiedke robí, vymenujeme aspoň niekoľko aktivít, ktoré sme v uplynulom školskom roku […]

seniorátna besiedka

10. júna sa konalo v priestoroch našej fary Stretnutie detských besiedok Novohradského seniorátu, ktoré dopadlo veľmi dobre vďaka dobrej organizácii brata farára a vedúcich kalinovskej detskej besiedky Andrejky a MartinkySvorčíkovej aj ochotnej pomoci rodičov besiedkarov. Počasie bolo tiež ukážkové. Pane Bože, ďakujeme za Tvoju ochrannú ruku!

Svetový deň modlitieb – Filipíny

Vtedy Boh „žene riekol: Veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve; v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on bude vládnuť nad tebou.“ (1M, 3, 16) Trest vyslovený žene po prvotnom hriechu. Slová „ale on bude vládnuť nad tebou“ pri jednostrannej interpretácii v patriarchálnom zriadení uvrhli na mnohé storočia ženské pokolenie na okraj spoločnosti. […]

Správa HV pri CZ ECAV v Kalinove za rok 2016

HV zasadal 3x do roka podľa stanoveného plánu. Zaoberali sme sa aktuálnymi finančnými otázkami CZ: 1. Vypracovaním a odovzdaním daňového priznania za rok 2015. Zaplatili sme daň vo výške 1 389,08 € z nájmu vo výške 6 313,26 € ( nájom doplatený za roky 2013 – 2014). 77% Kalinovo – 1 069,59 € a 23% Veľká Ves – 319,49 €. 2. […]

Výročná kňazská správa za rok 2016

o Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo, ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár, na celozborovom výročnom konvente dňa 12. februára 2017 v Kalinove Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 18, 19 – 20„Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho […]

karneval

Je sobota, 11. február, pár minút pred desiatou a my nasadáme s deťmi do auta a ponáhľame sa na faru. Snáď nebudeme poslední. Nie sme. Skoro nikto tu ešte nie je. Ale veď o chvíľu sa má začať karneval! Obavy rýchlo miznú, „kalinovský čas“ nesklamal. O nejakých desať minút je tu už celkom pekný ruch. […]

V cirkevnom zbore bolo za rok 2016

Pokrstených: 4 dievčatá, 7 chlapcov (rovnako ako v roku 2015) 2. január – Thomas Leon Svoboda 22. január – Zdenko Teplan, Justin Teplan, Natália Teplanová 2. apríl – Matej Páleš 2. júl – Tadeáš Beľo 21. august – Kristína Klimová 13. november – Michal Feranec 20. november – Tamara Jablonská 26. november – Peter Tušim 2. […]

Zo života CZ

Milí bratia a sestry, Nachádzame sa v adventnom čase, v čase očakávania vianočných sviatkov, ale patrí sa v Liste rodine spomenúť aj činy a udalosti, ktoré sa udiali od vydania 2. čísla Listu.