Ekumenický Svetový deň modlitieb 2018

„Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré.“ 11. marca, 4. nedeľu pôstnu, sme boli pozvaní do spoločenstiev veriacich v chrámoch k počúvaniu slova Božieho.

Karneval 2018

Karneval má rado asi každé dieťa, deň keby môže byť čím chce. Od hrdinov cez zvieratká až po apoštolov. Dievčatá sa razom menia na rozprávkové bytosti a z chlapcov sa stávajú superhrdinovia zachraňujúci svet. A ani u nás na fare v Kalinove nemôžeme tento deň vynechať.

Výročná kňazská správa za rok 2017

o  Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo, ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár, na celozborovom výročnom konvente dňa 11. februára 2018 v Kalinove 1. Bohoslužobný život Ďalší rok máme za sebou. Vďaka nášmu Bohu aj za tento rok! Myslím si, že sme počas celého roka mohli pociťovať Božiu ochranu. A to potom […]

V cirkevnom zbore bolo za rok 2017

Pokrstených: 5 dievčat, 5 chlapcov (o 2 menej ako v roku 2016) 7. január – Zita Suráková 28. január – Marek Jánošík 4. február – Róbert Kolka 12. marec – Martin Teplan 23. apríl – Nela Jablonská 30. apríl – Eliška Sanislová 17. jún – Oliver Cirák 17. jún – Ema Kratochvíľová 29. september – Emma […]

Správa HV pri CZ ECAV v Kalinove za rok 2017

(Celozborový konvent dňa 11.02.2018) HV zasadal 3x do roka podľa stanoveného plánu (jún, september, december) v zložení: za Brezničku ss. O. Géčová, J. Gáborová, za Kalinovo I. Hroncová, M. Svorčíková, M.Dováľová, bb. J. Zivák, D. Kuric, J. Maďar, za Veľkú Ves ss. Národová, M. Líšková a V. Hanesová. Priemerná účasť členov bola 75,8%. Na každom zasadnutí […]

Pravidelné aktivity

Pravidelné aktivity v CZ Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 830 – Betánia ranné zamyslenie 800 – 845 náboženstvo Breznička 930 – 1030 SB – filiálky Breznička/ Veľká Ves VP – každý 2. mesiac 1000 – 1400 náboženstvo Kalinovo 1000 – 1200 Detská Besiedka 1100 – 1200 SB Kalinovo 1. nedeľa v mesiaci + VP 1400 […]