seniorátna besiedka

10. júna sa konalo v priestoroch našej fary Stretnutie detských besiedok Novohradského seniorátu, ktoré dopadlo veľmi dobre vďaka dobrej organizácii brata farára a vedúcich kalinovskej detskej besiedky Andrejky a MartinkySvorčíkovej aj ochotnej pomoci rodičov besiedkarov. Počasie bolo tiež ukážkové. Pane Bože, ďakujeme za Tvoju ochrannú ruku!

Správa HV pri CZ ECAV v Kalinove za rok 2016

HV zasadal 3x do roka podľa stanoveného plánu. Zaoberali sme sa aktuálnymi finančnými otázkami CZ: 1. Vypracovaním a odovzdaním daňového priznania za rok 2015. Zaplatili sme daň vo výške 1 389,08 € z nájmu vo výške 6 313,26 € ( nájom doplatený za roky 2013 – 2014). 77% Kalinovo – 1 069,59 € a 23% Veľká Ves – 319,49 €. 2. […]

Výročná kňazská správa za rok 2016

o Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo, ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár, na celozborovom výročnom konvente dňa 12. februára 2017 v Kalinove Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 18, 19 – 20„Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho […]

V cirkevnom zbore bolo za rok 2016

Pokrstených: 4 dievčatá, 7 chlapcov (rovnako ako v roku 2015) 2. január – Thomas Leon Svoboda 22. január – Zdenko Teplan, Justin Teplan, Natália Teplanová 2. apríl – Matej Páleš 2. júl – Tadeáš Beľo 21. august – Kristína Klimová 13. november – Michal Feranec 20. november – Tamara Jablonská 26. november – Peter Tušim 2. […]