Výročná kňazská správa za rok 2017

o  Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo, ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár, na celozborovom výročnom konvente dňa 11. februára 2018 v Kalinove 1. Bohoslužobný život Ďalší rok máme za sebou. Vďaka nášmu Bohu aj za tento rok! Myslím si, že sme počas celého roka mohli pociťovať Božiu ochranu. A to potom […]

V cirkevnom zbore bolo za rok 2017

Pokrstených: 5 dievčat, 5 chlapcov (o 2 menej ako v roku 2016) 7. január – Zita Suráková 28. január – Marek Jánošík 4. február – Róbert Kolka 12. marec – Martin Teplan 23. apríl – Nela Jablonská 30. apríl – Eliška Sanislová 17. jún – Oliver Cirák 17. jún – Ema Kratochvíľová 29. september – Emma […]

Správa HV pri CZ ECAV v Kalinove za rok 2017

(Celozborový konvent dňa 11.02.2018) HV zasadal 3x do roka podľa stanoveného plánu (jún, september, december) v zložení: za Brezničku ss. O. Géčová, J. Gáborová, za Kalinovo I. Hroncová, M. Svorčíková, M.Dováľová, bb. J. Zivák, D. Kuric, J. Maďar, za Veľkú Ves ss. Národová, M. Líšková a V. Hanesová. Priemerná účasť členov bola 75,8%. Na každom zasadnutí […]