pozvánka na besiedku

Milí rodičia a milé deti, opäť začíname s detskou besiedkou, ktorú budeme mať každú sobotu o 10:00 na evanjelickej fare. Tešíme sa na „starých“ 😊 besiedkárov, ale dúfame, že sa k nám pridajú aj noví, ktorí na besiedke ešte neboli. Pre deti, ktoré nevedia, čo sa na takej besiedke robí, vymenujeme aspoň niekoľko aktivít, ktoré sme v uplynulom školskom roku […]