kazatelia

V našom zbore pôsobili títo kazatelia slova božieho:

Ján Naď(1590 – 1613)
Samuel Benjaminides (1613 – ?)
Šimon Lešťák (1622 – ?)
Ondrej Atilis ( ? – 1624- ?)
Pavel Kandidus (1630 -1636)
Juraj Láni (1638 – 1646)
Izák Kaprini (1638 – ?)
Michal Gótš (1651 – 1665)
Michal Balneatoris (1681 – 1690)
Jeremiáš Pilárik(1691 – 1693)
Daniel Haller (1696 – 1696)
Samuel Galecius (1696 – 1710)
Ján Glosius – Pondelský (1710 – 1711)
Ondrej Georgiades (1711 – 1715)
Ján Andreades (1717 – 1728)
Ján Mičinský (1728 – 1732)
Ján Stranský(1732- 1734)
Jakub Nikolaides (1734 – 1768)- novohradský senior
Alexander Farkaš (1768 – 1795) – novohradský senior
Ondrej Muránsky (1796 – 1807) – novohradský senior
Ondrej Kováč ml. (1808 – 1836)
František Trsťanský(1837- 1851)
Július Bartolomeides (1851 – 1904)
Július Kalanda (1908 – 1952)
Ján Kalanda ( 1953 – 1987)
Ján Velebír (1989 – 1996)
Marián Čop (1998 – 2005)
Daniela Petrillová (2006 – 2014)

zdroj: Pavel Jánoš: Z histórie Kalinovsko-Hrabovského evanjelického cirkevného zboru